นางสาวรัตนาวดี แย้มคำ
แกนนำเยาวชน ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ป่างิ้ว