นายพีระพัฒน์ งามคณะ
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.ครอบครัว ต.มหาดไทย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.ป่างิ้ว