นายอภิชาติ รอตประเสริฐ
นายก อบต.ป่างิ้ว ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ป่างิ้ว
ประวัติและผลงาน

แรงบันดาลใจและความฝัน 

ประสบการณ์ วัยเยาว์ที่เคยเป็นอดีตแกนนำเยาวชน และอดีตประธานนักเรียนมาก่อน จึงเข้าข่ายเป็น “หัวหน้าแก๊งค์” ที่เข้าใจชีวิตวัยรุ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับความเชื่อในตัวเยาวชนที่จะเป็นรากฐานที่ดีของสังคม ถ้าได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ทั้งเรื่องความเป็นผู้นำ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร การทำงานในยุคปัจจุบันจึงต้องเริ่มจากเด็กเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยของการเรียน รู้และการปฏิบัติ

 

(วรรคทอง)

“สิ่ง แรกคือ ต้องได้ใจเยาวชนก่อน คือเขาต้องมาร่วมด้วยความสมัครใจ ต่อมาต้องมีการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำ การทำแบบลงลึก ไม่เน้นเรื่องจำนวน แต่เน้นคุณภาพ ทำให้เป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ขยายไปให้เต็มพื้นที่ การทำงานเยาวชนต้องมีองค์ประกอบที่เอื้อให้สามารถทำงานด้านเยาวชนได้ เช่นในพื้นที่มีพี่เลี้ยง เป็นคนที่เยาวชนจะไว้ใจ อาจมากกว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองเสียด้วยซ้ำ มีแกนนำ ในที่นี้หมายถึงผู้นำชุมชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใครก็ได้ที่สามารถเป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยดูแลเยาวชนให้ทำดีเพื่อตนเองในพื้นที่ ได้”

 


ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เป็น นายกที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับที่น่าสนใจ เนื่องจากหลังจากที่มีการพูดคุยกับแบบคร่าวๆ ว่าการทำงานเด็กและเยาวชนประมาณไหน นายกก็เริ่มสนใจ เนื่องจากตนเองทราบว่าตนเองไม่มีชุดความรู้ บทเรียนประสบการณ์ด้านการทำงานเด็กและเยาวชนหากต้องมาขับเคลื่อนเองคงไม่ไหว แต่สามารถหนุนเสริม และให้คำปรึกษาในการทำงานได้เป็นระยะ