เด็กชายธนพล เข็มสุวรรณ
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.ป่างิ้ว