เทียร่า คำแคว่น
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ