ประวัติและผลงาน

นางสาวมณฑิรา เวชกุล (แตง) อายุ 17 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์


การเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการทำโครงการ

“รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อชุมชนของตนเองและได้สานต่องานที่ลุงๆป้าๆได้ดำเนินการมาก่อน ได้ลงพื้นที่รับความรู้ใหม่ๆในป่าไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ประโยชน์สรรพคุณ ในตอนที่ฝึกอบรมได้เรียนรู้ จากความรู้ที่อบรม ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ได้รับรู้งานในโครงการอื่นๆที่เพื่อนๆเยาวชนในพื้นที่อื่นๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟัง”