ซุลกิฟลี กะจิ
-
ประวัติและผลงาน

นาย ซุลกิฟลี กะจิ (ลี) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

แกนนำ จัดค่ายในโรงเรียน /เป็นพี่เลี้ยงนำน้องๆ เดินรณรงค์ เก็บขยะบนน้ำตกฉัตรวาริน

­

การเรียนรู้จากการทำโครงการ

“เรื่องของความรู้ คือ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแบ่งบทบาทหน้าที่ ได้ฝึกการเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ”