จักรพันธุ์ สุขแสง
แกนนำเยาวชน
ประวัติและผลงาน

นายจักรพันธุ์ สุขแสง (โป่ง) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

­

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนและคุณพ่อก็ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ จึงทำให้ผมอยากเข้าร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

­

บทบาทหน้าที่

เป็นแกนนำกลุ่มและผู้ประสานงานสมาชิกในทีม

­

เวลาทำงานก็คือเวลาทำงาน เวลาเล่นก็คือเวลาเล่น พยายามแยกแยะ 2 อย่างนี้ออกจากกัน แต่ก่อนจะเล่นมากไป ช่วยเพื่อนทำงานได้ไม่เต็มที่ แต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเอง ช่วยงานเพื่อนมากขึ้น