จีรวัฒน์ โพธิ์คีรี
หัวหน้าโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ