ประวัติและผลงาน

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

“ลุงพงษา ชูแนม เป็นแรงบันดาลใจให้เข้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพราะเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และมีใจรักษ์ในการปลูกต้นไม้ จึงเริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มเยาวชน หลังจากนั้นก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมาเรื่อยๆ”


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

“การเรียนรู้ที่ได้เยอะจากค่ายแรก เราได้เรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการ จากที่ไม่รู้ก็ได้รู้และเก็บข้อมูลกลับไปได้เยอะ สามารถนำไปทำต่อในชุมชน เรื่องการวางแผน กระบวนการ ความสำเร็จคือเราได้เข้าร่วมในค่ายบ่อยๆ ทำให้มีความสำเร็จ เป้าหมายจะติดอยู่ที่การทำงานที่มีอุปสรรค คือวางแผนการทำงานไว้แล้วแล้วทำไม่ได้ตามที่วางแผนไว้”