ประวัติและผลงาน

นางสาวสิรินยา น่วมยิ้ม (เมย์) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา


แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

“เนื่องด้วยหมู่บ้านที่อาศัยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับป่าของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ฟังมาจากบิดามารดาคร่าวๆว่า ที่ชาวบ้านสามารถอยู่บนป่าต้นน้ำนี้ได้เพราะมีการตกลงกันว่าจะปลูกป่าทดแทนใช้ไม้ในการทำบ้านเรือนเท่านั้น แต่นั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครตระหนักถึง จึงมีคนเปิดป่ามากมายแล้วไม่ปลูกทดแทน ปัจจุบันป่าเริ่มหมดความอุดมสมบูรณ์เริ่มไม่เหมือนเก่า มีโอกาสได้ดูรายการคนค้นคนเขาเล่าถึงลุงคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ในเขตอุทยานแบบเดียวกับหมู่บ้านของดิฉันได้โดนยึดที่ดินคืน เพราะเขาถางป่าปลูกต้นยางพารา จึงทำให้ดิฉันกลัว กลัวว่าสักวันถ้าหมู่บ้านยังเป็นแบบเดิมอยู่ กลัวว่าจะโดนยึดที่ทำกินเดิมเหมือนกับในรายการแล้วถ้าเป็นเช่นนั้น ครอบครัว พี่น้อง จะอยู่กันอย่างไร อยู่ที่ไหนถ้าที่ดินโดนยึดให้เป็นป่าเหมือนเดิม”


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

  • มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำ
  • หลังจากผ่านการอบรมค่ายที่1 การเขียนโครงการน้องเมย์กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นทั้งจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการและจากการพบเจอในค่ายที่ 2 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพการทำโครงการ)
  • การเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมของเยาวชนไม่สามารถในห้องฝึกอบรมได้แต่เมื่อลงพื้นที่ในชุมชนของตนเองพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในลำน้ำจึงสามารถออกแบบกิจกรรมตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการได้