ธนชัย น่วมยิ้ม
ที่ปรึกษาโครงการเยาวชน
ประวัติและผลงาน

นายธนชัย น่วมยิ้ม (ญา) อายุ 46 ปี


บทบาทการหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน “ประสานงานกับกลุ่มเยาวชน ให้กำลังใจ และติดตามเยาวชนในการทำกิจกรรม ประสานงานทีมวิทยากรจัดค่าย”