เนตรทราย ถิ่นถาน
นักบริหารการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ( นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ทต.เมืองแก