วุฒิชัย หลอดทอง
แกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง

"อยากเป็นเภสัชกร เพื่อที่จะได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วย หรือคนในชุมชนได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง"

2.ความมุ่งหวังต่อเด็กและเยาวชนของชุมชน

"อยากจะเห็นเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านมีความสามัคคีกัน เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น"


เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

นายวุฒิชัย หลอดทอง (อ๋อง)

เทศบาลตำบลเมืองแก

ชื่อเล่นอ๋องอายุ 17 ปี เป็นเยาวชนบ้านโคกล่าม ตำบลเมืองแก จุดแข็งเป็นคนที่ยอมรับระบบระเบียบกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง สนใจเรื่องแสวงหาความมั่นคงในชีวิต ความสำเร็จและความก้าวหน้ามากกว่าปล่อยชีวิตให้เป็นไปเรื่อยๆ จุดอ่อนเป็นคนที่อ่อนไหวเกินไป เจ็บป่วยง่ายเจ้าอารมณ์ บางครั้งก้าวร้าวเพราะยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไป

เพื่อนร่วมงานก็คือพี่แตน เป็นคนที่ฉันชวนมาทำงานร่วมด้วยคนแรก ตามมาด้วยน้องแจงและพี่อ๋อม และผู้ใหญ่บ้านที่คอยชี้แนะแนวทางในการจัดทำโครงงาน เช่นเดียวกันกับพี่สร พี่เลี้ยงเยาวชนของเราที่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุน

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เห็นว่าคนในชุมชนไม่ค่อยสามัคคีกัน และมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีขยะมากมายตามแนวถนนในหมู่บ้าน มีการบุกรุกพื้นที่ป่า สังคมความเป็นอยู่ไม่ค่อยมีความพบปะสังสรรค์กันเหมือนแต่ก่อน ทำให้ขาดกลุ่มเยาวชนที่จะออกมาพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น ชุมชนที่อยากเห็นคือ อยากให้คนในชุมชนสามัคคีกันและสภาพแวดล้อมของชุมชนที่สวยงาม และอยากให้มีกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน

โครงการที่เราทำคือ โครงการห้องเรียนชุมชน โดยเริ่มจากการวางแผนการดำเนินงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองในชุมชน และหากลุ่มน้องที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ปัญหาที่พบคือรู้สึกกังวลใจ เนื่องจากมีธุระอื่นที่ต้องทำ น้องบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ การแก้ปัญหาคือการแบ่งเวลาให้เหมาะสม และพยายามพูดคุยกับน้อง และหากิจกรรมสนุกสนานให้น้องได้ทำ

พี่เลี้ยงโครงงานคือพี่สร เป็นคนที่พาพวกเราวางแผนการดำเนินโครงงาน และให้แนวคิดต่างๆ โครงการที่เราทำ ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเราและเห็นคุณค่าของโครงงาน เพราะเป็นประโยชน์กับน้องในชุมชนทำให้เขามีความรู้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง และได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในชุมชนของเรา

ประโยชน์ของโครงงานต่อตนเองคือ เราได้ฝึกการทำงานร่วมกัน มีความสามัคคีกันและรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถที่จะทำให้ชุมชนเราดีขึ้นได้ ประโยชน์ต่อชุมชนคือ น้องในชุมชนสนใจการเรียนรู้มากขึ้นทำให้น้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง

ฉันอยากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านพี่เลี้ยงเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ทำให้โครงงานของเราดำเนินไปได้อย่างดีและคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาต่างๆ และขอโทษเมื่อทำหน้าที่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่