สมพร เหลาคม
รองนายกฯ เทศบาล ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน ทต.เมืองแก