นางสาวชลิตา นางสาวชลิตา
สมาชิกแกนนำโครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม
ประวัติและผลงาน
  • สร้างฝาย
  • เก็บขยะหน้าชายหาด บ้านเสาเภา