นางสาวณัฐากร แก้วศรี
สมาชิกแกนนำโครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • การอนุรักษ์ป่าชายเลน
  • ประมงอาสา
  • อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง