นางสาวปาลิตา เลี่ยมเส็ง
สมาชิกแกนนำโครงการขยะเป็นทอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

กระดานความดี