นางสาวปิยนุช สาระภี
สมาชิกแกนนำโครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • สร้างฝาย
  • หน่วยพยาบาลนาคบุตร ในมหาวิทยาลัย
  • การอนุรักษ์ป่าชายเลน