นางสาวมณิกา จิเหลา
สมาชิกแกนนำโครงการ คสช.(คืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง)
ประวัติและผลงาน

ไปออกค่ายอาสากับชมรมรักษ์ถิ่นไทยและชมรม