นายแสนภูมิ กล้าอยู่
สมาชิกแกนนำโครงการเติมสีแต้มใจน้อง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม dกรมควบคุมมลพิษ
  • ครูอาสา เป็นวิทยากรพิเศษภาษาไทยร้อยกรอง
  • ค่างสิงห์ราชภัฏ