ทักษ์ดนัย ไชยกาอินทร์
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน โครงการ IF YOU DO (ถ้าคุณทำ)