จิรัชญา โลนันท์
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : Ignite ประเด็นทรัพยากร โดย จิรัชญา โลนันท์

นางสาวจิรัชญา โลนันท์ (นิ)

ปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน (แผนกศัลยกรรมกระดูกชาย)

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การเป็นผู้นำกิจกรรม

2. การออกแบบและวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

3. การสื่อสารเพื่อนำเสนอ

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง