นิสาชล ชัยเจริญ
แกนนำเยาวชนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ