อรรถชัย ณ บางช้าง
นักสื่อสารชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ