ปิยวัฒน์ วัชนุชา
แกนนำเยาวชนเรียนรู้อาชีพในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ