ภานุโชติ ทองยัง
เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุข
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

"....ขยะมีสองส่วน ระบบจัดการขยะ มีหรือไม่ มันมีระบบจัดการ ถ้าเด็กมีโอกาสเรียนรู้ก็น่าสนใจ เพราะขยะเป็นการจัดการนิสัยของคน เด็กต้องมานั่งคิด ในมุมมองของเรามันได้ผลหรือไม่
แล้วจะทำอย่างไร ขยะเกี่ยวโยงกับตัวเค้าอย่างไร ต้องให้เด้กเข้าใจเรื่องผลเสียของขยะ เรามีส่วนร่วมในการเพิ่มขยะ ขยะให้ผลเสียอย่างไร ขยะให้มูลค่าอย่างไร หาวิธี รวมถึงวัฒนธรรมในการทิ้งขยะอย่างไร ขยะไปแปรเป็นมูลค่าอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง....

เภสัชกรภานุโชติ ทองยัง สำนักงานสาธารณสุขจ.สมุทรสงคราม ให้ข้อเสนอแนะโครงการตลาดนัดพา
เพลินเดินไปไร้ขยะ ปี 2 (ต่อยอดปีที่ 1)