รุ่งวิกร บุญชนะวัฒนา
แกนนำเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

นายรุ่งวิกร บุญชนะวัฒนา (ป่าหวาย) 

ปัจจุบัน : เชฟอาหารญี่ปุ่นตลาดจอร์จแฟร์

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การทำอาหารไทย-ญี่ปุ่น

2. การตัดผมชาย

3. การซ่อมแซมและดูแลเครื่องปรับอากาศ

4. การร้องเพลง

5. การเล่นดนตรี

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง