สุวรรณา ช้อนทอง
แกนนำเยาวชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ