ธีรเมธ เสือภูมี
แกนนำเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายธีรเมธ เสือภูมี (จิมมี่)
ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาเกลือ

2. การเป็นผู้นำกิจกรรม

3. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน

4. การออกแบบสื่อการสอน

5. การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้(Facilitator)

6. การถอดบทเรียนการเรียนรู้

7. การสื่อสารเพื่อนำเสนอ

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง