ศุภร เจียรสุขสกุล
แกนนำเยาวชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ