กชพร คงสวัสดิ์
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ