จีรภิญญา งามนัก
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ