รัชชานนท์ แสนแก้ว
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ