สราวุธ ทวีชาติ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ