สินิษา ศรีสุภาพ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ