กนกวรรณ พันธมาศ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จ.ศรีสะเกษ
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ 

     "โคชหมิว" รับผิดชอบเรื่องการระบบฐานข้อมูล การติดตามพัฒนาการของเยาวชนและพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ

­