สุรีวัฒน์ คำนน
นักวิชาการสาธารณสุข
ประวัติและผลงาน

- ประธานเยาวชน ต.พก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

-อาสามูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

-นักวิชาการสาธารณุข