พรชัย โยธา
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายพรชัย โยธา (ริว)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ

2. การออกแบบและจัดทำกราฟิก

3. การบริหารจัดการและดูแลเพจ THE STORY อุทุมพรพิสัย