สุภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล
นักเรียนระดับชั้น ม.6/2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน BadGreen
ประวัติและผลงาน
บุคคลที่คุณอาจสนใจ