อัศวิน โพธิ์รุ่ง
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 แผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน BadGreen
ประวัติและผลงาน
บุคคลที่คุณอาจสนใจ