กาย เลาวพงศ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน NOTC
หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง