จิรวัฒน์ การะเกต
แกนนำเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน