พีระศักดิ์ มาตรศรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ระยะที่ 2 : ภาคกลาง