แอนนา ฉิมงาม
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.หนองสนิท
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองสนิท
ประวัติและผลงาน

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“การทำงานเรื่องเด็กและเยาวชน สิ่งแรกที่ต้องทำคือใจของเราเอง ใจพร้อม กายพร้อม ลงมือทำ รับฟัง เข้าใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และพาเด็กกลุ่มนั้นออกมาพบแสงสว่าง โดยที่ไม่ตั้งเป้าหมายหรือคาดหวัง”


นางแอนนา ฉิมงาม

ครู อบต.หนองสนิท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเรื่องเสียงสะท้อนเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่  

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่คุณอาจสนใจ