วีระศักดิ์ แสวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.หนองอียอ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองอียอ
บุคคลที่คุณอาจสนใจ