ปณิสรา เกลียวทอง
นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
บุคคลที่คุณอาจสนใจ