ชนัญญา ศรีแก้ว
นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ทต.เมืองแก
บุคคลที่คุณอาจสนใจ