มโนรส โสดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.หนองสนิท
บุคคลที่คุณอาจสนใจ