เปรมประจักษ์ แก้วนวล
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
ประวัติและผลงาน

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดี และอยากนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชุมชน"

2.ความประทับใจของตนเอง

"การได้ร่วมกิจกรรม ทำให้ได้รู้จักหันมาพัฒนาตนเองและชุมชน"

3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ไขที่จะช่วยพัฒนาชุมชน"

4.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ทหาร อยากรับใช้ชาติ"